www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Услуги » Регистрации


 

Регистрации:

• Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговски Регистър към Агенция по вписванията;
• Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
• Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
• Регистриране на касов апарат в НАП;
• Регистрация в Комисия за защита на личните данни;
• Регистрация в Агенция по финансово разузнаване;
• Регистрация в Инспекция по труда;
• Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност.